Carmel

English Hebrew
Login, Register

"מ" :: Words list

buffer

מאגר (Noun)

repository

מאגר (Noun)

registry

מאגר רישום (Noun)

enabled

מאופשרת

(האפשרות) מאופשרת

מופעלת

(האפשרות) מופעלת

מופעל

מאופשר

enabled

מאופשרת

(האפשרות) מאופשרת

מופעלת

(האפשרות) מופעלת

מופעל

מאופשר

from

מאז

מתוך

מאת

מן

since

מאז

accelerator

מאיץ (Noun)

download accelerator = מאיץ הורדות
properties

מאפיינים (Noun)

host

מארח (Noun)

השימוש נפוץ בעיקר בצירופים כגון hostname - שם מארח.
from

מאז

מתוך

מאת

מן

introduction

מבוא (Noun)

משמר את ההקשר ל"היכרות" ביחס ל"הקדמה" שמתאים
יותר לpreface. מקובל גם על האקדמיה.
modifier

מגביל (Noun)

Frontend

מגשר חזיתי

מגשר חזית
מגשר חזיתי
‏מגשר קידמי
scalable

מדורג (Adjective)

media

מדיה (Noun)

policy

מדיניות (Noun)

tutorial

ערכת לימוד (Noun)

מדריך (Noun)

manual

מדריך (Noun)

בדרך כלל ניתן על פי ההקשר להבין שלא מדובר באדם.
אפשרויות אחרות נוטות להיות מסורבלות
MHz

מה״ץ

מגה־הרץ
module

מודול (Noun)

announcement

מודעה

בשורה

הכרזה

music

מוזיקה (Noun)

hardcoded

חקוק בקוד (Noun)

מוטבע בקוד (Noun)

theme

מוטיב (Noun)

ערכת נושא (Noun)

instance

מופע (Noun)

ישנה הסכמה רחבה על התרגום הנ"ל, והוא נמצא כיום כבר
בשימוש.
enabled

מאופשרת

(האפשרות) מאופשרת

מופעלת

(האפשרות) מופעלת

מופעל

מאופשר

enabled

מאופשרת

(האפשרות) מאופשרת

מופעלת

(האפשרות) מופעלת

מופעל

מאופשר

custom

מותאם אישית (Adjective)

merge

מזג (Verb)

slider

מחוון (Noun)

פריט ממשק משתמש גרפי המאפשר לקבוע ערך בטווח מסויים
באמצעות גרירה (לדוגמה, מחוון לקביעת עוצמת הצליל).
indicator

מחוון (Noun)

ראו גם: slider
partition

מחיצה (Noun)

delete

מחק (Verb)

מחיקה (Verb)

delete

מחק (Verb)

מחיקה (Verb)

meta

מטא (Adjective)

cache

מטמון (Noun)

cache memory -> זיכרון מטמון
data

נתונים (Noun)

מידע (Noun)

information

מידע (Noun)

sort

מיון (Verb)

project

מיזם

A software project, etc.
subproject

מיזם משנה (Noun)

לעתים תת-מיזם, במקרה שעבודה מוגדרת מחולקת
לכמה שלבים (בניגוד למקרה שמיזם חדש נובע ממיזם קיים).
internet keywords

מילות מפתח אינטרנטיות

keyword

מילת מפתח (Noun)

passphrase

מימרת סיסמה (Noun)

הוצעה על ידי אלי זרצקי ומיושמת כיום
focus

מיקוד (Noun)

פוקוס (Noun)

mixer

מיקסר (Noun)

because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

interface

ממשק* (Noun)

| אומרים "מנשק" - אז מה?
|

אומרים ממשק. דבר המונשק או המנשיק, נושק (מלשון נשיקה) אל משהו, כמו פרבולה הנושקת אל הצירים.
המילה מנשק אינה מתאימה למדעי המחשב.

נ.ב. האם אפשר להסדיר גם מערכת תגובות/דיון עבור כל עמוד?

ממשק (Noun)

אומרים "מנשק" - אז מה?
interface

ממשק* (Noun)

| אומרים "מנשק" - אז מה?
|

אומרים ממשק. דבר המונשק או המנשיק, נושק (מלשון נשיקה) אל משהו, כמו פרבולה הנושקת אל הצירים.
המילה מנשק אינה מתאימה למדעי המחשב.

נ.ב. האם אפשר להסדיר גם מערכת תגובות/דיון עבור כל עמוד?

ממשק (Noun)

אומרים "מנשק" - אז מה?
GUI

ממשק משתמש גרפי

אומרים "מנשק" - אז מה?

ממשק המשתמש

בדרך כלל ברור למשתמש שמדובר בממשק גרפי, כך שאפשר להרגיש בנוח להשתמש בתרגום המקוצר.

אלא אם קהל היעד של התרגום הוא מנהלי מערכות לינוקס :-)
GUI

ממשק משתמש גרפי

אומרים "מנשק" - אז מה?

ממשק המשתמש

בדרך כלל ברור למשתמש שמדובר בממשק גרפי, כך שאפשר להרגיש בנוח להשתמש בתרגום המקוצר.

אלא אם קהל היעד של התרגום הוא מנהלי מערכות לינוקס :-)
from

מאז

מתוך

מאת

מן

Mandriva

מנדריבה (Noun)

הפצת גנו/לינוקס
governor

מנהל (Noun)

driver

מנהל התקן (Noun)

window manager

מנהל חלונות (Noun)

frame

מסגרת (Noun)

database

מסד נתונים (Noun)

port

מסוף (Noun)

שער

ביחס ל"port" תוכנתי. (SMPT is port 25)

יציאה (Noun)

יציאה טורית, יציאה מקבילית. כמובן מתכבנים פה ל"port"
פיזי.

הסבה (Verb)

הסבה של תוכנה לפלטפורמה אחרת
console

שורת פקודה (Noun)

מסוף (Noun)

terminal

מסוף (Noun)

screen

מסך (Noun)

תחלופה הולמת יותר למילה "מרקע"

מרקע (Noun)

filter

מסנן (Noun)

message

בשורה (Noun)

הודעה (Noun)

מסר (Noun)

CPU

מעבד מרכזי (Noun)

המונח המדוייק הינו יע"מ (יחידת עיבוד מרכזית) -
אבל השימוש בו נדיר.

מעבד (Noun)

CPU

מעבד מרכזי (Noun)

המונח המדוייק הינו יע"מ (יחידת עיבוד מרכזית) -
אבל השימוש בו נדיר.

מעבד (Noun)

text editor

עורך תמלילים (Noun)

כמו כן, מעבד תמלילים וכן הלאה...

מעבד תמלילים (Noun)

switcher

מעביר (Noun)

go

המשך

מעבר

לך

shell

מעטפת (Noun)

array

מערך (Noun)

eg. numbers array, etc.
charset

מערך תוים (Noun)

קידוד (Noun)

מערכת הקידוד שבה יש להשתמש לצורך הצגה תקינה של המלל. מערכות קידוד נפוצות:
utf-8
iso8859-8
iso8859-8i
operating system

מערכת הפעלה (Noun)

גם OS מקבל את אותו התרגום...
file system

מערכת קבצים (Noun)

character set

מערכת תוים (Noun)

מערך תוים גם מקובל, אבל אז יש סיכוי
לבלבול עם character array.

קידוד (Noun)

מערכת הקידוד שבה יש להשתמש לצורך הצגה תקינה של המלל. מערכות קידוד נפוצות:
utf-8
iso8859-8
iso8859-8i
Fallback

חירום

נסיגה

מפלט

because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

Launcher

מפעיל (Noun)

starting

מפעיל (Verb)

דוגמא: starting authd >> מפעיל את תהליך
הרקע authd.("תהליך הרקע" הוא הרחבה שאינה מחוייבת)
interpreter

מפרש (Noun)

mode

מצב (Noun)

state

מצב (Noun)

splash screen

מצג פתיחה (Noun)

viewer

מציג (Noun)

online

מקוון (Adjective)

space

מקום (Noun)

disk space = מקום בדיסק

רווח (Noun)

מבחינת "מרווח" ולא רווח כספי
keyboard

מקלדת (Noun)

dash

מקף (Noun)

mirror

מראה (Noun)

אתרי מראה, וכן הלאה...
verbose

מרבה מלל (Adjective)

remote

מרחוק

remote acccess = גישה מרחוק

מרוחק

workspace

מרחב עבודה (Noun)

remote

מרחוק

remote acccess = גישה מרחוק

מרוחק

screen

מסך (Noun)

תחלופה הולמת יותר למילה "מרקע"

מרקע (Noun)

assets

משאבים (Noun)

לא התרגום הרשמי, אך מילה עם משמעות קרובה.
משאב=asset
feedback

משוב (Noun)

because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

pull

משיכה

במערכת Git

ביצוע

במערכת Git
task

משימה (Noun)

default

משתמט (Adjective)

המילה הזו נשמעת מאוד טוב במקרים רבים ואפשרי לשלבה בהתאם, כמו למשלDefault Applications אל יישומים משתמטים, קרי ישומים שנופלים לקטגוריה תחתונה, למשל במקרים בהם הוסר היישום בו היה נהוג לעשות בו שימוש עד לרגע נתון והיישום המשתמט יהיה זה שיחליפו או שיישום המשתמט (תחתי/סופי) יהיה זה שינוצל במידה ולא צויין יישום מסוים.

הערה: כנראה שצה"ל העדיף לבקש ממיקרוסופט שלא לעשות שימוש במילה שכזו כדי לשמור על הסטראוטיפ :-P

ברירת מחדל (Adjective)

superuser

משתמש-על (Noun)

adapter

מתאם (Noun)

proxy

ציר (Noun)

מתווך (Noun)

פרוקסי (Noun)

המונח הטכני שבו נהוג להשתמש
from

מאז

מתוך

מאת

מן

scheduler

מתזמן (Noun)

when

בזמן

מתי

כאשר

persistent

מתמשך (Adjective)

108 Words