Carmel

English Hebrew
Login, Register

"ת" :: Words list

template

תבנית (Noun)

tag

תג (Noun)

comment

תגובה (Noun)

המילה תגובה הינה מאוד נדירה וכמעט ולא צריך לעשות בה שימוש בתרגום של יישומים. המילה תגובה מתאימה ביישום Liferea בו קיימת תמיכה בתגובות המשובצות (embedded) בתוך ערכי הזנות (feed entries).

הערה (Noun)

למשל בתויות של קבצי שמע מסוג OGG
process

תהליך (Noun)

daemon

תהליך רקע (Noun)

לעתים ניתן לראות שימוש במינוח "תהליך שרות", אם
כי "תהליך רקע" מתאר יותר טוב את מהות התהליך בהתייחס למשתמש (תהליך שרות
אינו בהכרח תהליך רקע...)
thanks to

תודות לכבוד

תודות

thanks to

תודות לכבוד

תודות

label

תווית (Noun)

לתייג (Verb)

software

תכנה (Noun)

לפי מיזם "גזר" של עמותת המקור המילה software נכתבת בלי האות ו׳, אך המילה ברבים נכתבת עם האות ו׳.

תוכנה (Noun)

free software

תכנה חופשית (Noun)

תוכנה חופשית (Noun)

פעם זה הופיע כתרגום הרשמי באתר גנו,
אבל מאז נעלם. נחשב התרגום הרשמי
program

תוכנית (Noun)

utility

תוכנית שירות (Noun)

plugin

תוספת (Noun)

כך מילה זו תורגמה אצל מוזילה ישראל.

תוסף (Noun)

plugin

תוספת (Noun)

כך מילה זו תורגמה אצל מוזילה ישראל.

תוסף (Noun)

memo

תזכיר (Noun)

realtime scheduling

תזמון זמן-אמת

syntax

תחביר (Noun)

domain

תחום (Noun)

שם מתחם (Noun)

maintaining

תחזוק (Verb)

swap

החלף (Noun)

הֶחְלֵף

תחלופה (Noun)

combo box

תיבה משולבת (Noun)

פריט ממשק משתמש גרפי המשלב בין תיבת טקסט
(text box) ותיבת רשימה נפתחת (drop down box).
פריט כזה קיים למשל בשורת המיקום של מרבית הדפדפנים, ומאפשר לבחור מיקום
מתוך רשימת כתובות שביקרו בהן לאחרונה, או לחלופין להקליד מיקום באופן
ידני.
tooltip

תיבת עזר (Noun)

תיבה צצה (Noun)

רמז צץ (Noun)

לפי האדמיה ללשון העברית
dialog box

תיבת דו-שיח (Noun)

spin box

תיבת טווח (Noun)

פריט ממשק משתמש גרפי המאפשר לקבוע ערך בטווח
מסויים באמצעות שני כפתורים, אחד להגדלת הערך ואחר להקטנתו.
text box

תיבת טקסט (Noun)

פריט ממשק משתמש גרפי המאפשר הקלדה חופשית של
טקסט.
check box

תיבת סימון (Noun)

פריט ממשק משתמש גרפי
tooltip

תיבת עזר (Noun)

תיבה צצה (Noun)

רמז צץ (Noun)

לפי האדמיה ללשון העברית
list box

תיבת רשימה (Noun)

פריט ממשק משתמש גרפי המכיל רשימה של מספר
ערכים לבחירה.
drop down box

תיבת רשימה נפתחת (Noun)

פריט ממשק משתמש גרפי המכיל מספר
ערכים הניתנים לבחירה דרך תיבה שנפתחת בעת לחיצה על הפריט.
programming

תיכנות (Verb)

folder

תיקייה (Noun)

יש להבדיל בין תיקייה (folder) לספרייה
(directory)
attribute

תכונה (Noun)

feature

תכונה (Noun)

software

תכנה (Noun)

לפי מיזם "גזר" של עמותת המקור המילה software נכתבת בלי האות ו׳, אך המילה ברבים נכתבת עם האות ו׳.

תוכנה (Noun)

free software

תכנה חופשית (Noun)

תוכנה חופשית (Noun)

פעם זה הופיע כתרגום הרשמי באתר גנו,
אבל מאז נעלם. נחשב התרגום הרשמי
3D

תלת-מימדי (Adjective)

thumbnail

תמונות ציפורן או אגודל (Noun)

ראשית, המילה thumbnail הינה מילה לא ראויה כשלעצמה וחבל שזו התבססה במרומות רבים בעולם.
פירושה, כפי הנראה, הוא ציפורן-אגודל ואם היו ממציאים את המילה הזו בעברית אני לא הייתי נותן לגיטימיות לביטוי שכזה.

אי לכך, יש לשלול גם חלופות כגון:
תמונות אגודל
תמונות ציפורן

תרגום יותר טוב: תמונה מוקטנת או תצוגה מקדימה.

דוגמית (Noun)

תמונה מוקטנת (Noun)

זה תרגום פחות תקני, אבל במקומות רבים הוא גם אמור להסביר על המהות, ולפיכך הוא מתאים יותר.
Thumbnails

תמונות ממוזערות (Noun)

thumbnail

תמונות ציפורן או אגודל (Noun)

ראשית, המילה thumbnail הינה מילה לא ראויה כשלעצמה וחבל שזו התבססה במרומות רבים בעולם.
פירושה, כפי הנראה, הוא ציפורן-אגודל ואם היו ממציאים את המילה הזו בעברית אני לא הייתי נותן לגיטימיות לביטוי שכזה.

אי לכך, יש לשלול גם חלופות כגון:
תמונות אגודל
תמונות ציפורן

תרגום יותר טוב: תמונה מוקטנת או תצוגה מקדימה.

דוגמית (Noun)

תמונה מוקטנת (Noun)

זה תרגום פחות תקני, אבל במקומות רבים הוא גם אמור להסביר על המהות, ולפיכך הוא מתאים יותר.
core dump

תמונת זיכרון (Noun)

מושג בעייתי לתרגום (מיושן מעט), אך הביטוי
הנ"ל מגדיר את המשמעות הנכונה.

הטלת ליבה

splash image

תמונת פתיחה (Noun)

support

תמיכה, תומך (Noun)

לא ידוע על פירוש מקובל אחר. מקובל גם על
האקדמיה.
royalties

תמלוגים (Noun)

בהקשר של זכויות יוצרים, כמובן.
script

תסריט (Noun)

certificate

תעודה (Noun)

משהו שנותנים לאתר שמצביע על האמינות שלו בכל
הקשור לאבטחה. בדומה ל"תעודת כשרות"...
menu

תפריט (Noun)

display

תצוגה (Noun)

configuration

הגדרה (Verb)

למשל: In the next step, you can configure
the background colors >> בשלב הבא יש באפשרותך להגדיר את צבעי
הרקע

תצורה (Verb)

למשל: device configuration >> תצורת
התקנים

הגדרות (Verb)

screenshot

תצלום מסך (Noun)

התרגום "צילום מסוך" שגוי
attachment

נספח (Noun)

תצריף (Noun)

התרגום הוצע על ידי מורן זלצמן

קובץ מצורף (Noun)

קבצים מצורפים (Noun)

bug

תקל

המילה בעברית לפי האקדמיה ללשון.

תקלה

באג (Noun)

You know, what Windows is full of...
bug

תקל

המילה בעברית לפי האקדמיה ללשון.

תקלה

באג (Noun)

You know, what Windows is full of...
diskette

תקליטון (Noun)

floppy

תקליטון (Noun)

CD

תקליטור (Noun)

כמו כן CD-ROM
DVD

תקליטור DVD (Noun)

hibernate

תרדמת

לישון (Verb)

donation

תרומה (Noun)

אין הרבה דרכים אחרות לתרגם את זה, ל"נדבה" יש הקשר
שלילי
contribution

תרומה, תרומת השתתפות (Noun)

קשה למצוא דרכים אחרות לתרגם את
זה. ההקשר אמור להבדיל את זה מ"donation"
59 Words