כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"א" :: רשימת מילים

security

אבטחה (שם עצם)

Ubuntu

אובונטו (שם עצם)

הפצת גנו/לינוקס
object

אובייקט (שם עצם)

עצם (שם עצם)

לא "עצם" כמו "עצם הירך", אלא כמו חפץ דומם.
register

רישום (פועל)

למשל רישום למועדון

אוגר (שם עצם)

בהקשר של מבנה המעבד או תכנות
about

אודות (שם עצם)

audio

שמע (שם עצם)

אודיו (שם עצם)

automatic

אוטומטי (תואר השם)

horizontal

אופקי (תואר השם)

warning

אזהרה (שם עצם)

region

אזור (שם עצם)

time zone

אזור זמן (שם עצם)

retrieval

אחזור

opaque

אטום (תואר השם)

diagnostics

איבחון (פועל)

authentication

אימות (פועל)

validation

אימות (פועל)

וגם, לפעמים "וידוא תוקף", "וידוא תקינות", תלוי
מה מתאים.
index

אינדקס (שם עצם)

reset

איפוס (פועל)

אתחול (פועל)

icon

איקון (שם עצם)

לפי האקדמיה ללשון העברית. נמצא בשימוש בתרגום גנום. התרגום ל"צלמית" אינו נכון - לא קיימת מילה שכזו בעברית.

סמל (שם עצם)

צלמית (שם עצם)

אמנם זהו התרגום התקני, אבל נדיר לראות שמישהו משתמש בו.
ok

אישור (שם עצם)

confirmation

אישור (פועל)

contact

איש קשר (שם עצם)

to

עד

לתוך

לכבוד

אל

if

אם

בתנאי

כאשר

true

אמת (שם עצם)

vertical

אנכי (תואר השם)

bus

אפיק (שם עצם)

eg. Data bus, etc.
allow

התר (פועל)

התרה

האם קיימות הסכמות או הסתייגויות למיניהן באשר לחלופה זו?

אפשור

ללא הפניה מגדרית

אפשר (פועל)

enable

אפשור

ללא הפניה מגדרית

ראו גם: Allow
allow

התר (פועל)

התרה

האם קיימות הסכמות או הסתייגויות למיניהן באשר לחלופה זו?

אפשור

ללא הפניה מגדרית

אפשר (פועל)

options

אפשרויות (שם עצם)

batch

אצווה (שם עצם)

בד"כ בהקשר של תהליך לא-מקוון
argument

ארגומנט (שם עצם)

this function accepts the following arguments
>> שגרה זו מקבלת את הארגומנטים הבאים
archive

ארכיון (שם עצם)

eg. File archive. etc...
cluster

אשכול (שם עצם)

wizard

אשף (שם עצם)

למשל: אשף ההגדרות
trash

אשפה (שם עצם)

פח הזבל (שם עצם)

boot

אתחול (פועל)

eg, computer boot. etc.
reset

איפוס (פועל)

אתחול (פועל)

reboot

הפעלה מחדש

אתחול

יודעי ח"ן ממש מצליחים להבדיל בין reboot לבין restart
40 מילים