כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ג" :: רשימת מילים

GHz

גה״ץ

ג׳יגה־הרץ
size

גודל (שם עצם)

font

גופן (שם עצם)

cut

גזור (פועל)

גזירה (פועל)

cut

גזור (פועל)

גזירה (פועל)

backup

גיבוי (שם עצם)

eg. disk backup, etc.
incremental backup

גיבוי הדרגתי (שם עצם)

differential backup

גיבוי שינוים (שם עצם)

האנגלית אין הגדרה אחידה למלה זו
ועדיף לא להשמבש בה, אבל אם יש להבדיל בן incremental ו-differential אז
אילו ההמלצות
spreadsheet

גיליון אלקטרוני (שם עצם)

גיליון נתונים (שם עצם)

spreadsheet

גיליון אלקטרוני (שם עצם)

גיליון נתונים (שם עצם)

stylesheet

גיליון סגנון (שם עצם)

גיליון עיצוב (שם עצם)

CSS

גיליון סגנון מדורג (שם עצם)

גיליון עיצוב (שם עצם)

worksheet

גיליון עבודה (שם עצם)

CSS

גיליון סגנון מדורג (שם עצם)

גיליון עיצוב (שם עצם)

stylesheet

גיליון סגנון (שם עצם)

גיליון עיצוב (שם עצם)

access

גישה (שם עצם)

you can not access this area = אין לך גישה לאזור
זה
shade

גלילה (פועל)

להצליל (פועל)

מלשון "לעשות צל"
GNU

גנו (שם עצם)

מתורגם משום שהביטוי נפוץ בתרגומים מכדי שישאר באנגלית,
וניתן לזהות אותו במהירות גם בעברית
GNU/Linux

גנו/לינוקס (שם עצם)

הקו הנטוי אינו מתהפך בעברית כמו שסימו שאלה
אינו מתהפך. "לינוקס" מספיק ידועה בצורה העברית שלה.
drag

גרירה (פועל)

kernel

גרעין (שם עצם)

יש להבדיל בין kernel - גרעין לבין core - ליבה.

קרנל (שם עצם)

התרגום המילולי הוא אכן "גרעין", אך המונח נמצא בשימוש תדיר בהרבה בצורתו הלועזית.
21 מילים