כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ה" :: רשימת מילים

configuration

הגדרה (פועל)

למשל: In the next step, you can configure
the background colors >> בשלב הבא יש באפשרותך להגדיר את צבעי
הרקע

תצורה (פועל)

למשל: device configuration >> תצורת
התקנים

הגדרות (פועל)

settings

הגדרות (שם עצם)

configuration

הגדרה (פועל)

למשל: In the next step, you can configure
the background colors >> בשלב הבא יש באפשרותך להגדיר את צבעי
הרקע

תצורה (פועל)

למשל: device configuration >> תצורת
התקנים

הגדרות (פועל)

access denied

הגישה נדחתה

paste

הדבק (פועל)

הדבקה (פועל)

paste

הדבק (פועל)

הדבקה (פועל)

emulation

הדמיה (שם עצם)

spool

הדפסה ברקע (פועל)

רשימת המתנה (פועל)

בדרך כלל הכוונה היא לרשימת העבודות שממתינות לביצוע במדפסת, אבל לא רק.
message

בשורה (שם עצם)

הודעה (שם עצם)

מסר (שם עצם)

accessed

הונגש לאחרונה

הודגש לאחרונה (ד.ג.ש)
הונגש לאחרונה (נ.ג.ש)
שונה לאחרונה (ש.נ.ה)
release

הוצאה (שם עצם)

כשם קיצור ל"release version". לדוגמה: "the last
release of gcc" - "ההוצאה האחרונה של gcc"

שחרור (שם עצם)

כמו "גרסת שחרור"
indenting

הזחה (פועל)

feed

ערוץ (שם עצם)

ראו Liferea (מאגד חדשות)

ערןץ (שם עצם)

ראו Liferea

הזנה (שם עצם)

ראו Mozilla Firefox
enter

הזנה (פועל)

נא להזין את המידע המבוקש
apply

החלה (פועל)

לתרגום יוניסקס
apply the changes = החלת השינויים = החלה של השינויים

החל (פועל)

apply the changes = החל את השינויים
apply

החלה (פועל)

לתרגום יוניסקס
apply the changes = החלת השינויים = החלה של השינויים

החל (פועל)

apply the changes = החל את השינויים
swap

החלף (שם עצם)

הֶחְלֵף

תחלופה (שם עצם)

antialiasing

החלקת קצוות (שם עצם)

eg. Font antialiasing, etc.
core dump

תמונת זיכרון (שם עצם)

מושג בעייתי לתרגום (מיושן מעט), אך הביטוי
הנ"ל מגדיר את המשמעות הנכונה.

הטלת ליבה

compile

הידור (פועל)

compiler -> מהדר, וכן הלאה...
because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

announcement

מודעה

בשורה

הכרזה

FSF

קרן התכנה החופשית

המוסד לתוכנה חופשית (שם עצם)

למרות במדובר בגוף מממן, "הקרן לתוכנה
חופשית" היא אופציה פחות נכונה בגלל שמדובר בfoundation ולא בfund.

קרן התוכנה החופשית (שם עצם)

*הערה: ניתן לכתוב את המילה תוכנה גם בכתיב חסר, כלומר "תכנה".
Localization

המקמה

המילה בעברית לפי האקדמיה ללשון.

לוקליזציה (שם עצם)

go

המשך

מעבר

לך

reverse engineering

הנדסה לאחור (שם עצם)

port

מסוף (שם עצם)

שער

ביחס ל"port" תוכנתי. (SMPT is port 25)

יציאה (שם עצם)

יציאה טורית, יציאה מקבילית. כמובן מתכבנים פה ל"port"
פיזי.

הסבה (פועל)

הסבה של תוכנה לפלטפורמה אחרת
power

הספק (שם עצם)

forwarding

קידום

העברה (פועל)

preferences

העדפות (שם עצם)

note

הערה (שם עצם)

comment

תגובה (שם עצם)

המילה תגובה הינה מאוד נדירה וכמעט ולא צריך לעשות בה שימוש בתרגום של יישומים. המילה תגובה מתאימה ביישום Liferea בו קיימת תמיכה בתגובות המשובצות (embedded) בתוך ערכי הזנות (feed entries).

הערה (שם עצם)

למשל בתויות של קבצי שמע מסוג OGG
copy

העתק (פועל)

העתקה (פועל)

copy

העתק (פועל)

העתקה (פועל)

tile

הפוך לאריח (פועל)

shutdown

הפסקה (פועל)

בהקשר של תהליך, למשל shutdown authd >>
הפסקת תהליך הרקע authd

כיבוי (פועל)

בהקשר של מכונה, למשל shutdown computer >>
כיבוי המחשב
activate

הפעל (פועל)

הפעלה (פועל)

לתרגום יוניסקס
run

הפעל (שם עצם)

activate

הפעל (פועל)

הפעלה (פועל)

לתרגום יוניסקס
session

סשן (שם עצם)

זהו המונח הרחב יותר לישיבה.

Start a VoIP Session
התחלת ישיבת VoIP

המינוח סשן מבוסס בבורסה, בבתי חולים ואצל עו"ד בישראל.

אני מוכן לשלוח הקלטות מכנס אחרון בו נכחתי לכל מי שמעוניין.

הפעלה (שם עצם)

startup

עלייה (שם עצם)

הפעלה (שם עצם)

reboot

הפעלה מחדש

אתחול

יודעי ח"ן ממש מצליחים להבדיל בין reboot לבין restart
restart

הפעל מחדש (פועל)

distribution

הפצה (שם עצם)

האפשרות השניה, "ערכה" צריכה להשמר לתרגום
kit.
redistribute

להפיץ הפצת-המשך (פועל)

האפשרות השניה - "הפצה מחדש" נושאת
משמעות של הפצה לאחר הפסקה, משמעות שאינה נכונה.

הפצה מחדש (פועל)

segmentation

הקטעה (שם עצם)

type

טיפוס

סוג = Kind

הקלדה (פועל)

סוג (פועל)

context

הקשר (שם עצם)

expand

הרחב (פועל)

הרחב עץ
extension

הרחבה (שם עצם)

GNU General Public License

הרישיון הציבורי הכללי של גנו (שם עצם)

Hz

הרץ

suspend

השהיה (פועל)

לצאת להפסקה (פועל)

internationalization

התאמת שפה (פועל)

מאחר ורוב המשתמשים בשפה העברית לא עושים שימוש בשפות נוספות, הביטוי 'התאמת שפה' הינו הולם ויכול להתאים לשימוש בממשקי תוכנות.

ומה באשר לבינאום?
הנחתי היא שמי שיעשה שימוש בשפה העברית ובנוסף אליה גם בשפה הערבית או כל שפה אחר, סביר יהיה שאותו משתמש יבחר להיות מתודרך לפי הממשק האנגלי.

בינאום (פועל)

ידוע גם כ i18n
login

התחברות (פועל)

יכול להיות גם "כניסה למערכת" או סתם "כניסה".

כניסה (פועל)

כניסה למערכת (פועל)

device

התקן (שם עצם)

loopback device

התקן לולאה (שם עצם)

character device

התקן תווים (שם עצם)

allow

התר (פועל)

התרה

האם קיימות הסכמות או הסתייגויות למיניהן באשר לחלופה זו?

אפשור

ללא הפניה מגדרית

אפשר (פועל)

allow

התר (פועל)

התרה

האם קיימות הסכמות או הסתייגויות למיניהן באשר לחלופה זו?

אפשור

ללא הפניה מגדרית

אפשר (פועל)

crash

התרסקות (פועל)

61 מילים