כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ז" :: רשימת מילים

zoom

זום (שם עצם)

user agent

זיהוי דפדפן

memory

זיכרון (שם עצם)

out of memory >> הזיכרון נגמר
copyright

זכות יוצרים (שם עצם)

latency

זמן אחזור

פרק זמן אחזור

timeout

פקיעת זמן

הזמן שהוקצב לטעינת תמונה פקע
Timeout loading image

(תם) הזמן המוקצב

לקוח מן http://mozilla.org.il/docs

זמן תפוגה (תואר הפועל)

6 מילים