כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ח" :: רשימת מילים

compose

חבר (פועל)

לחבר (פועל)

תרגום יוניסקס
copyleft

חובות מפיצים (שם עצם)

בדיוק כמו copyleft הוא מביע את ההיפך
מcopyright, זכויות יוצרים. בנוסף הcopyleft גם מהווה מסמך דרישות
ממפיצים, כך שהתרגום מביע גם את מהות הcopyleft
free

חופשי (תואר השם)

free speech >> חופש הדיבור

חינם (תואר השם)

יש להבדיל בהתייחסות ל "free software" בין תוכנה
חינמית (מה שנקרא בעולם החלונות freeware) שכאן free מייצג התייחסות
חומרנית, לבין תוכנה חופשית - מינוח המייצג התייחסות אידיאולוגית (חופשי
אינו בהכרח חינם, וחינם אינו בהכרח חופשי!)
timestamp

חתימת זמן (שם עצם)

חותמת זמן (שם עצם)

visual

חזותי (תואר השם)

foreground

חזית (שם עצם)

mount

חיבור (פועל)

עגינה (פועל)

- מדובר גם בפקודה במערכות יוניקס / לינוקס, ובמקרה זה אין לתרגם את המונח.

- פעולת העגינה היא הפעולה ש"אומרת" למערכת ההפעלה להצמיד אות של כונן או מיקום מסויים במערכת הקבצים, למכשיר כלשהו כמו כונן קשיח או אפילו קובץ iso.
redial

חיוג חוזר

dialer

חייגן (שם עצם)

תוכנה שמטרתה להתחבר לספק אינטרנט ע"י חיוג - בד"כ
חשבון חיוג אנלוגי או חשבונות אינטרנט מהיר הדורשים חיוג.
sensor

חיישן (שם עצם)

free

חופשי (תואר השם)

free speech >> חופש הדיבור

חינם (תואר השם)

יש להבדיל בהתייחסות ל "free software" בין תוכנה
חינמית (מה שנקרא בעולם החלונות freeware) שכאן free מייצג התייחסות
חומרנית, לבין תוכנה חופשית - מינוח המייצג התייחסות אידיאולוגית (חופשי
אינו בהכרח חינם, וחינם אינו בהכרח חופשי!)
auxiliary

חיצוני (תואר השם)

Fallback

חירום

נסיגה

מפלט

window

חלון (שם עצם)

Windows

חלונות (שם עצם)

יש לשים לב בין המונח עם W גדולה או קטנה. עם W גדולה, הכוונה היא למערכת ההפעלה "חלונות", ולא לחלונות של ממש.
pane

חלונית (שם עצם)

hardware

חמרה (שם עצם)

איות זה נכון על פי כללי האקדמיה.
האיות חומרה גם נפוץ.
hardcoded

חקוק בקוד (שם עצם)

מוטבע בקוד (שם עצם)

account

חשבון (שם עצם)

user account = חשבון משתמש
dialup account

חשבון חיוג (שם עצם)

סוג התחברות לאינטרנט דרך מודם אנלוגי
timestamp

חתימת זמן (שם עצם)

חותמת זמן (שם עצם)

21 מילים