כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ט" :: רשימת מילים

timer

טיימר (שם עצם)

type

טיפוס

סוג = Kind

הקלדה (פועל)

סוג (פועל)

patch

טלאי (שם עצם)

loading

טעינה (פועל)

reload

טעינה מחדש (פועל)

wallpaper

טפט (שם עצם)

text

טקסט (שם עצם)

זהו המונח הרחב יותר לתמליל
7 מילים