כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"י" :: רשימת מילים

import

ליבא (פועל)

לא ידוע על תרגום מקובל אחר. מקובל גם על האקדמיה.

יבוא (פועל)

log

רישום (שם עצם)

יומן (שם עצם)

journal

יומן (שם עצם)

changelog

יומן שינויים

descending

יורד (תואר השם)

ratio

יחס

relational

יחסי (תואר השם)

בד"כ בהקשר של בסיס נתונים יחסי (Relational
DB)
application

יישום (שם עצם)

widget

יישומון (שם עצם)

פריט (שם עצם)

applet

יישומון (שם עצם)

eg. Panel applet, Control applet, etc.
portable

יסיב (קוד), נייד (ציוד) (תואר השם)

השורש למושגים הקשורים להסבה
הוא י.ס.ב. בהקשר של ציוד ייעשה שימוש ב"נייד" (כמו ב"מחשב נייד" ולא
"מחשב נישא". יש לשים לב שלא כל ציוד נייד הוא גם ציוד נישא.)
export

יצוא

ליצא (פועל)

לא ידוע על תרגום מקובל אחר. מקובל גם על האקדמיה.
port

מסוף (שם עצם)

שער

ביחס ל"port" תוכנתי. (SMPT is port 25)

יציאה (שם עצם)

יציאה טורית, יציאה מקבילית. כמובן מתכבנים פה ל"port"
פיזי.

הסבה (פועל)

הסבה של תוכנה לפלטפורמה אחרת
13 מילים