כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"כ" :: רשימת מילים

as

כשם

בתור

כפי

כ

when

בזמן

מתי

כאשר

if

אם

בתנאי

כאשר

drive

כונן (שם עצם)

כונן תקליטורים, כונן תקליטונים, ולפעמים אפילו כונן
קשיח.
disk

דיסק (שם עצם)

בתור דיסק קשיח. אבל אם מדובר על CD Disk - יש לתרגם
כתקליטור.

כונן (שם עצם)

זהו אינו התרגום השכיח. בדרך כלל הכוונה היא לדיסק CD או DVD, אבל לעיתים גם מתכוונים לכונן קשיח, כלומר Hard Disk, ובמקרה כזה יש להשתמש במונח כונן במקום דיסק.
hard disk

כונן קשיח (שם עצם)

דיסק קשיח (שם עצם)

shutdown

הפסקה (פועל)

בהקשר של תהליך, למשל shutdown authd >>
הפסקת תהליך הרקע authd

כיבוי (פועל)

בהקשר של מכונה, למשל shutdown computer >>
כיבוי המחשב
preset

כיוון מוקדם (שם עצם)

setup

כיוונון (שם עצם)

login

התחברות (פועל)

יכול להיות גם "כניסה למערכת" או סתם "כניסה".

כניסה (פועל)

כניסה למערכת (פועל)

login

התחברות (פועל)

יכול להיות גם "כניסה למערכת" או סתם "כניסה".

כניסה (פועל)

כניסה למערכת (פועל)

as

כשם

בתור

כפי

כ

button

כפתור (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי
radio button

כפתור בחירה (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי שמופיע בסמוך
לכפתורי בחירה נוספים אשר קשורים זה לזה וביחד מהווים מנגנון המאפשר
למשתמש לבחור אפשרות אחת ויחידה מביניהם.

כפתור רדיו (שם עצם)

לפעמים מוגדר על ידי משתמשים בתור "נו... הכפתור העגול הזה..."
radio button

כפתור בחירה (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי שמופיע בסמוך
לכפתורי בחירה נוספים אשר קשורים זה לזה וביחד מהווים מנגנון המאפשר
למשתמש לבחור אפשרות אחת ויחידה מביניהם.

כפתור רדיו (שם עצם)

לפעמים מוגדר על ידי משתמשים בתור "נו... הכפתור העגול הזה..."
banner

כרזה (שם עצם)

פרסומת (שם עצם)

as

כשם

בתור

כפי

כ

URI

כתובת (שם עצם)

המשתמש לא צריך באמת להכיר ראשי תיבות באנגלית. גם לא
ממש את הפירוש שלהן.
address

כתובת (שם עצם)

eg.
E-Mail address, host address etc.
19 מילים