כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ל" :: רשימת מילים

because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

invalid

לא חוקי (תואר השם)

retrieve

לאחזר

GPL

לא מתורגם (שם עצם)

ידוע מדי בצורתו הלועזית. יהיה קשה לזיהוי בעברית.
initialize

לאתחל (פועל)

redo

ביצוע חוזר (פועל)

ללא הפניה מגדרית

בצע שוב

לבצע שנית

detect

לגלות (פועל)

eject

להוציא (פועל)

extract

להוציא (פועל)

recall

להחזיר (פועל)

toggle

להחליף (פועל)

overwrite

להחליף (פועל)

deploy

להטמיע (פועל)

לפרוש (פועל)

hide

להסתיר (פועל)

migrate

להעביר (פועל)

raise

להעלות (פועל)

upload

להעלות (פועל)

redistribute

להפיץ הפצת-המשך (פועל)

האפשרות השניה - "הפצה מחדש" נושאת
משמעות של הפצה לאחר הפסקה, משמעות שאינה נכונה.

הפצה מחדש (פועל)

quit

להפסיק (פועל)

terminate

להפסיק (פועל)

show

להציג (פועל)

shade

גלילה (פועל)

להצליל (פועל)

מלשון "לעשות צל"
logout

להתנתק (פועל)

panel

לוח (שם עצם)

clipboard

לוח גזירים

התרגום המילולי והנפוץ של clipboard הוא לוח גזירים.

לוח העריכה (שם עצם)

message board

לוח הודעות (שם עצם)

לוח דיון (שם עצם)

פורום (שם עצם)

message board

לוח הודעות (שם עצם)

לוח דיון (שם עצם)

פורום (שם עצם)

clipboard

לוח גזירים

התרגום המילולי והנפוץ של clipboard הוא לוח גזירים.

לוח העריכה (שם עצם)

dashboard

לוח מחוונים (שם עצם)

Localization

המקמה

המילה בעברית לפי האקדמיה ללשון.

לוקליזציה (שם עצם)

compose

חבר (פועל)

לחבר (פועל)

תרגום יוניסקס
for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

import

ליבא (פועל)

לא ידוע על תרגום מקובל אחר. מקובל גם על האקדמיה.

יבוא (פועל)

core

ליבה (שם עצם)

יש להבדיל בין core - ליבה לבין kernel - גרעין.
export

יצוא

ליצא (פועל)

לא ידוע על תרגום מקובל אחר. מקובל גם על האקדמיה.
hibernate

תרדמת

לישון (פועל)

go

המשך

מעבר

לך

to

עד

לתוך

לכבוד

אל

overlay

לכסות (פועל)

render

לממש (תואר הפועל)

משמעויות קרובות: ליצר, לחשב, לעבד, להציג
for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

find

למצוא (פועל)

for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

clear

לנקות (פועל)

parse

לנתח (פועל)

browse

לסייר (פועל)

highlight

לסמן (פועל)

flag

לסמן (פועל)

cycle

לעבור במחזוריות (פועל)

wrap

לעטוף (פועל)

deploy

להטמיע (פועל)

לפרוש (פועל)

format

לפרמט (פועל)

פורמט (שם עצם)

suspend

השהיה (פועל)

לצאת להפסקה (פועל)

for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

specify

לציין (פועל)

link

קישור (שם עצם)

לקשר (שם עצם)

tab

לשונית (שם עצם)

גם התרגום "כרטיסייה" מקובל, אבל "לשונית" הוא תרגום
יותר טוב מעין שהוא מתייחס גם לנתונים השונים וגם לתו הקטן שלוחצים עליו
כדי לראות את הנתונים.
control

לשלוט (פועל)

בקרה (שם עצם)

for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

rename

לשנות שם (פועל)

tweak

לשפר (פועל)

to

עד

לתוך

לכבוד

אל

label

תווית (שם עצם)

לתייג (פועל)

63 מילים