כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"מ" :: רשימת מילים

buffer

מאגר (שם עצם)

repository

מאגר (שם עצם)

registry

מאגר רישום (שם עצם)

enabled

מאופשרת

(האפשרות) מאופשרת

מופעלת

(האפשרות) מופעלת

מופעל

מאופשר

enabled

מאופשרת

(האפשרות) מאופשרת

מופעלת

(האפשרות) מופעלת

מופעל

מאופשר

from

מאז

מתוך

מאת

מן

since

מאז

accelerator

מאיץ (שם עצם)

download accelerator = מאיץ הורדות
properties

מאפיינים (שם עצם)

host

מארח (שם עצם)

השימוש נפוץ בעיקר בצירופים כגון hostname - שם מארח.
from

מאז

מתוך

מאת

מן

introduction

מבוא (שם עצם)

משמר את ההקשר ל"היכרות" ביחס ל"הקדמה" שמתאים
יותר לpreface. מקובל גם על האקדמיה.
modifier

מגביל (שם עצם)

Frontend

מגשר חזיתי

מגשר חזית
מגשר חזיתי
‏מגשר קידמי
scalable

מדורג (תואר השם)

media

מדיה (שם עצם)

policy

מדיניות (שם עצם)

tutorial

ערכת לימוד (שם עצם)

מדריך (שם עצם)

manual

מדריך (שם עצם)

בדרך כלל ניתן על פי ההקשר להבין שלא מדובר באדם.
אפשרויות אחרות נוטות להיות מסורבלות
MHz

מה״ץ

מגה־הרץ
module

מודול (שם עצם)

announcement

מודעה

בשורה

הכרזה

music

מוזיקה (שם עצם)

hardcoded

חקוק בקוד (שם עצם)

מוטבע בקוד (שם עצם)

theme

מוטיב (שם עצם)

ערכת נושא (שם עצם)

instance

מופע (שם עצם)

ישנה הסכמה רחבה על התרגום הנ"ל, והוא נמצא כיום כבר
בשימוש.
enabled

מאופשרת

(האפשרות) מאופשרת

מופעלת

(האפשרות) מופעלת

מופעל

מאופשר

enabled

מאופשרת

(האפשרות) מאופשרת

מופעלת

(האפשרות) מופעלת

מופעל

מאופשר

custom

מותאם אישית (תואר השם)

merge

מזג (פועל)

slider

מחוון (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי המאפשר לקבוע ערך בטווח מסויים
באמצעות גרירה (לדוגמה, מחוון לקביעת עוצמת הצליל).
indicator

מחוון (שם עצם)

ראו גם: slider
partition

מחיצה (שם עצם)

delete

מחק (פועל)

מחיקה (פועל)

delete

מחק (פועל)

מחיקה (פועל)

meta

מטא (תואר השם)

cache

מטמון (שם עצם)

cache memory -> זיכרון מטמון
data

נתונים (שם עצם)

מידע (שם עצם)

information

מידע (שם עצם)

sort

מיון (פועל)

project

מיזם

A software project, etc.
subproject

מיזם משנה (שם עצם)

לעתים תת-מיזם, במקרה שעבודה מוגדרת מחולקת
לכמה שלבים (בניגוד למקרה שמיזם חדש נובע ממיזם קיים).
internet keywords

מילות מפתח אינטרנטיות

keyword

מילת מפתח (שם עצם)

passphrase

מימרת סיסמה (שם עצם)

הוצעה על ידי אלי זרצקי ומיושמת כיום
focus

מיקוד (שם עצם)

פוקוס (שם עצם)

mixer

מיקסר (שם עצם)

because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

interface

ממשק* (שם עצם)

| אומרים "מנשק" - אז מה?
|

אומרים ממשק. דבר המונשק או המנשיק, נושק (מלשון נשיקה) אל משהו, כמו פרבולה הנושקת אל הצירים.
המילה מנשק אינה מתאימה למדעי המחשב.

נ.ב. האם אפשר להסדיר גם מערכת תגובות/דיון עבור כל עמוד?

ממשק (שם עצם)

אומרים "מנשק" - אז מה?
interface

ממשק* (שם עצם)

| אומרים "מנשק" - אז מה?
|

אומרים ממשק. דבר המונשק או המנשיק, נושק (מלשון נשיקה) אל משהו, כמו פרבולה הנושקת אל הצירים.
המילה מנשק אינה מתאימה למדעי המחשב.

נ.ב. האם אפשר להסדיר גם מערכת תגובות/דיון עבור כל עמוד?

ממשק (שם עצם)

אומרים "מנשק" - אז מה?
GUI

ממשק משתמש גרפי

אומרים "מנשק" - אז מה?

ממשק המשתמש

בדרך כלל ברור למשתמש שמדובר בממשק גרפי, כך שאפשר להרגיש בנוח להשתמש בתרגום המקוצר.

אלא אם קהל היעד של התרגום הוא מנהלי מערכות לינוקס :-)
GUI

ממשק משתמש גרפי

אומרים "מנשק" - אז מה?

ממשק המשתמש

בדרך כלל ברור למשתמש שמדובר בממשק גרפי, כך שאפשר להרגיש בנוח להשתמש בתרגום המקוצר.

אלא אם קהל היעד של התרגום הוא מנהלי מערכות לינוקס :-)
from

מאז

מתוך

מאת

מן

Mandriva

מנדריבה (שם עצם)

הפצת גנו/לינוקס
governor

מנהל (שם עצם)

driver

מנהל התקן (שם עצם)

window manager

מנהל חלונות (שם עצם)

frame

מסגרת (שם עצם)

database

מסד נתונים (שם עצם)

port

מסוף (שם עצם)

שער

ביחס ל"port" תוכנתי. (SMPT is port 25)

יציאה (שם עצם)

יציאה טורית, יציאה מקבילית. כמובן מתכבנים פה ל"port"
פיזי.

הסבה (פועל)

הסבה של תוכנה לפלטפורמה אחרת
console

שורת פקודה (שם עצם)

מסוף (שם עצם)

terminal

מסוף (שם עצם)

screen

מסך (שם עצם)

תחלופה הולמת יותר למילה "מרקע"

מרקע (שם עצם)

filter

מסנן (שם עצם)

message

בשורה (שם עצם)

הודעה (שם עצם)

מסר (שם עצם)

CPU

מעבד מרכזי (שם עצם)

המונח המדוייק הינו יע"מ (יחידת עיבוד מרכזית) -
אבל השימוש בו נדיר.

מעבד (שם עצם)

CPU

מעבד מרכזי (שם עצם)

המונח המדוייק הינו יע"מ (יחידת עיבוד מרכזית) -
אבל השימוש בו נדיר.

מעבד (שם עצם)

text editor

עורך תמלילים (שם עצם)

כמו כן, מעבד תמלילים וכן הלאה...

מעבד תמלילים (שם עצם)

switcher

מעביר (שם עצם)

go

המשך

מעבר

לך

shell

מעטפת (שם עצם)

array

מערך (שם עצם)

eg. numbers array, etc.
charset

מערך תוים (שם עצם)

קידוד (שם עצם)

מערכת הקידוד שבה יש להשתמש לצורך הצגה תקינה של המלל. מערכות קידוד נפוצות:
utf-8
iso8859-8
iso8859-8i
operating system

מערכת הפעלה (שם עצם)

גם OS מקבל את אותו התרגום...
file system

מערכת קבצים (שם עצם)

character set

מערכת תוים (שם עצם)

מערך תוים גם מקובל, אבל אז יש סיכוי
לבלבול עם character array.

קידוד (שם עצם)

מערכת הקידוד שבה יש להשתמש לצורך הצגה תקינה של המלל. מערכות קידוד נפוצות:
utf-8
iso8859-8
iso8859-8i
Fallback

חירום

נסיגה

מפלט

because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

Launcher

מפעיל (שם עצם)

starting

מפעיל (פועל)

דוגמא: starting authd >> מפעיל את תהליך
הרקע authd.("תהליך הרקע" הוא הרחבה שאינה מחוייבת)
interpreter

מפרש (שם עצם)

mode

מצב (שם עצם)

state

מצב (שם עצם)

splash screen

מצג פתיחה (שם עצם)

viewer

מציג (שם עצם)

online

מקוון (תואר השם)

space

מקום (שם עצם)

disk space = מקום בדיסק

רווח (שם עצם)

מבחינת "מרווח" ולא רווח כספי
keyboard

מקלדת (שם עצם)

dash

מקף (שם עצם)

mirror

מראה (שם עצם)

אתרי מראה, וכן הלאה...
verbose

מרבה מלל (תואר השם)

remote

מרחוק

remote acccess = גישה מרחוק

מרוחק

workspace

מרחב עבודה (שם עצם)

remote

מרחוק

remote acccess = גישה מרחוק

מרוחק

screen

מסך (שם עצם)

תחלופה הולמת יותר למילה "מרקע"

מרקע (שם עצם)

assets

משאבים (שם עצם)

לא התרגום הרשמי, אך מילה עם משמעות קרובה.
משאב=asset
feedback

משוב (שם עצם)

because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

pull

משיכה

במערכת Git

ביצוע

במערכת Git
task

משימה (שם עצם)

default

משתמט (תואר השם)

המילה הזו נשמעת מאוד טוב במקרים רבים ואפשרי לשלבה בהתאם, כמו למשלDefault Applications אל יישומים משתמטים, קרי ישומים שנופלים לקטגוריה תחתונה, למשל במקרים בהם הוסר היישום בו היה נהוג לעשות בו שימוש עד לרגע נתון והיישום המשתמט יהיה זה שיחליפו או שיישום המשתמט (תחתי/סופי) יהיה זה שינוצל במידה ולא צויין יישום מסוים.

הערה: כנראה שצה"ל העדיף לבקש ממיקרוסופט שלא לעשות שימוש במילה שכזו כדי לשמור על הסטראוטיפ :-P

ברירת מחדל (תואר השם)

superuser

משתמש-על (שם עצם)

adapter

מתאם (שם עצם)

proxy

ציר (שם עצם)

מתווך (שם עצם)

פרוקסי (שם עצם)

המונח הטכני שבו נהוג להשתמש
from

מאז

מתוך

מאת

מן

scheduler

מתזמן (שם עצם)

when

בזמן

מתי

כאשר

persistent

מתמשך (תואר השם)

108 מילים