כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"נ" :: רשימת מילים

accessible

נגיש (תואר השם)

disable

נטרול

ללא הפניה מגדרית

בטל (פועל)

Version Control

ניהול גרסאות (שם עצם)

debug

ניפוי באגים (פועל)

score

ניקוד (שם עצם)

unmount

ניתוק (פועל)

ביטול העגינה (פועל)

ע"ע mount
removable

ניתן להסרה

בר הזזה

נשלף

closed

נסגר

סגור

Fallback

חירום

נסיגה

מפלט

Tacked

נעוץ (תואר הפועל)

locking

נעילה (פועל)

bulk

נפח (שם עצם)

removable

ניתן להסרה

בר הזזה

נשלף

executable

נתון לביצוע

נתון ליישום

בר ביצוע

בר השמה

executable

נתון לביצוע

נתון ליישום

בר ביצוע

בר השמה

Credentials

נתוני התחברות

[login data]
מידע התחברות
נתוני התחברות
פרטי התחברות

http://www.dict.cc/?s=Anmeldedaten
data

נתונים (שם עצם)

מידע (שם עצם)

path

נתיב (שם עצם)

18 מילים