כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ס" :: רשימת מילים

closed

נסגר

סגור

compositor

סדרן (שם עצם)

kind

סוג

type

טיפוס

סוג = Kind

הקלדה (פועל)

סוג (פועל)

battery

סוללה (שם עצם)

conflicting

סותרים (תואר השם)

Stallman, Richard

סטולמן, ריצ'ארד

תעתיקים בעברית לא מנוקדת
צריכים להיעשות עם אותיות אהו"י. ההשמטה של "א" ב"סטולמן" נעשית על סמך
תקדים של תיעתוק שמות ידועים כמו "פיינמן" "בידרמן" וכו'. לא מתרגמים
"סטאלמן" בגלל שעדיף להביע את דרך ההגיה, ולא להצמד לתבניות שיכולות להיות
בעלת משמעות מיוחדת בשפ
standby

סטנדביי (שם עצם)

bit

סיבית (שם עצם)

eg, kilo bits per second, etc...
layout

פריסה (שם עצם)

סידור (שם עצם)

tour

סיור (שם עצם)

bookmark

סימנייה (שם עצם)

eg, Add to bookmarks, etc.
password

סיסמה (שם עצם)

root directory

סיפריית השורש (שם עצם)

ספריית הבסיס (שם עצם)

ספריית / (שם עצם)

במערכות מבוססות יוניקס / לינוקס מדובר ברמה הכי בסיסית של מערכת הקבצים.
scheme

סכימה (שם עצם)

icon

איקון (שם עצם)

לפי האקדמיה ללשון העברית. נמצא בשימוש בתרגום גנום. התרגום ל"צלמית" אינו נכון - לא קיימת מילה שכזו בעברית.

סמל (שם עצם)

צלמית (שם עצם)

אמנם זהו התרגום התקני, אבל נדיר לראות שמישהו משתמש בו.
cursor

סמן (שם עצם)

directory

ספריה (שם עצם)

יש להבדיל בין תיקייה (folder) לספרייה
(directory)
root directory

סיפריית השורש (שם עצם)

ספריית הבסיס (שם עצם)

ספריית / (שם עצם)

במערכות מבוססות יוניקס / לינוקס מדובר ברמה הכי בסיסית של מערכת הקבצים.
home directory

ספריית הבית (שם עצם)

root directory

סיפריית השורש (שם עצם)

ספריית הבסיס (שם עצם)

ספריית / (שם עצם)

במערכות מבוססות יוניקס / לינוקס מדובר ברמה הכי בסיסית של מערכת הקבצים.
handbook

ספר עזר

משמר את ההתייחסות המקורית ל"ספר", ולא גורם
להתנגשויות מול guide ודומיו. מקובל גם על האקדמיה.
bar

סרגל (שם עצם)

toolbar

סרגל כלים (שם עצם)

sidebar

סרגל צד (שם עצם)

בדיוק כמו סרגל כלים
session

סשן (שם עצם)

זהו המונח הרחב יותר לישיבה.

Start a VoIP Session
התחלת ישיבת VoIP

המינוח סשן מבוסס בבורסה, בבתי חולים ואצל עו"ד בישראל.

אני מוכן לשלוח הקלטות מכנס אחרון בו נכחתי לכל מי שמעוניין.

הפעלה (שם עצם)

26 מילים