כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ע" :: רשימת מילים

for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

mount

חיבור (פועל)

עגינה (פועל)

- מדובר גם בפקודה במערכות יוניקס / לינוקס, ובמקרה זה אין לתרגם את המונח.

- פעולת העגינה היא הפעולה ש"אומרת" למערכת ההפעלה להצמיד אות של כונן או מיקום מסויים במערכת הקבצים, למכשיר כלשהו כמו כונן קשיח או אפילו קובץ iso.
to

עד

לתוך

לכבוד

אל

cookies

עוגיות (שם עצם)

ascending

עולה (תואר השם)

text editor

עורך תמלילים (שם עצם)

כמו כן, מעבד תמלילים וכן הלאה...

מעבד תמלילים (שם עצם)

Cc

עותק (שם עצם)

בשליחת דוא"ל
Bcc

עותק סמוי (שם עצם)

בשליחת דוא"ל
accessory

עזר (שם עצם)

כמו כן accessories - עזרים.
accessories

עזרים (שם עצם)

תוכנות פשוטות למטרה מוגדרת - מחשבון, עורך טקסט
פשוט, לוח שנה...
mouse

עכבר (שם עצם)

on the fly

על הדרך

בזמן הרצה

במהלך הפעלה

בעת תנודה

startup

עלייה (שם עצם)

הפעלה (שם עצם)

fuzzy

עמום (תואר השם)

object

אובייקט (שם עצם)

עצם (שם עצם)

לא "עצם" כמו "עצם הירך", אלא כמו חפץ דומם.
because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

monitor

צג (שם עצם)

עקוב (פועל)

feed

ערוץ (שם עצם)

ראו Liferea (מאגד חדשות)

ערןץ (שם עצם)

ראו Liferea

הזנה (שם עצם)

ראו Mozilla Firefox
entry

ערך (שם עצם)

ערכים באינציקלופדיה
A Wikipedia entry

רשומה (שם עצם)

value

ערך (שם עצם)

toolbox

ערכת כלים (שם עצם)

tutorial

ערכת לימוד (שם עצם)

מדריך (שם עצם)

theme

מוטיב (שם עצם)

ערכת נושא (שם עצם)

maroon

ערמוני (תואר השם)

feed

ערוץ (שם עצם)

ראו Liferea (מאגד חדשות)

ערןץ (שם עצם)

ראו Liferea

הזנה (שם עצם)

ראו Mozilla Firefox
25 מילים