כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"צ" :: רשימת מילים

monitor

צג (שם עצם)

עקוב (פועל)

node

צומת (שם עצם)

proxy

ציר (שם עצם)

מתווך (שם עצם)

פרוקסי (שם עצם)

המונח הטכני שבו נהוג להשתמש
sound

צליל (שם עצם)

icon

איקון (שם עצם)

לפי האקדמיה ללשון העברית. נמצא בשימוש בתרגום גנום. התרגום ל"צלמית" אינו נכון - לא קיימת מילה שכזו בעברית.

סמל (שם עצם)

צלמית (שם עצם)

אמנם זהו התרגום התקני, אבל נדיר לראות שמישהו משתמש בו.
collapse

צמצם (פועל)

צמצם עץ
6 מילים