כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ר" :: רשימת מילים

master

ראשי (תואר השם)

space

מקום (שם עצם)

disk space = מקום בדיסק

רווח (שם עצם)

מבחינת "מרווח" ולא רווח כספי
spacing

ריווח (פועל)

register

רישום (פועל)

למשל רישום למועדון

אוגר (שם עצם)

בהקשר של מבנה המעבד או תכנות
log

רישום (שם עצם)

יומן (שם עצם)

hint

רמז (שם עצם)

tooltip

תיבת עזר (שם עצם)

תיבה צצה (שם עצם)

רמז צץ (שם עצם)

לפי האדמיה ללשון העברית
refresh

רענון (פועל)

רענן (פועל)

refresh

רענון (פועל)

רענן (פועל)

solid

רצוף (תואר השם)

solid line = קו רצוף
background

רקע (שם עצם)

eg. desktop background, text background, etc.
record

רשומה (שם עצם)

בהתייחס לבסיס נתונים
entry

ערך (שם עצם)

ערכים באינציקלופדיה
A Wikipedia entry

רשומה (שם עצם)

mailing list

רשימת דיוור (שם עצם)

spool

הדפסה ברקע (פועל)

רשימת המתנה (פועל)

בדרך כלל הכוונה היא לרשימת העבודות שממתינות לביצוע במדפסת, אבל לא רק.
web

רשת (שם עצם)

local area network

רשת מקומית (שם עצם)

גם LAN
17 מילים