כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ש" :: רשימת מילים

query

שאילתה (שם עצם)

FAQ

שו"ת (שם עצם)

נראה שהמושג מספיק נפוץ בקרב דוברי עברית, כדי שלא תהיה
בעיה בתרגום שלו

שאלות ותשובות נפוצות (שם עצם)

לטובת מי שראשי תיבות עושים לו חררה.
credits

שבחים (שם עצם)

error

שגיאה (שם עצם)

upgrade

שדרוג (שם עצם)

יכול להיות גם פועל: שדרג וכ'.
desktop

שולחן עבודה (שם עצם)

border

שוליים (שם עצם)

Modified

שונה לאחרונה

שונה לאחרונה (ש.נ.ה)
הונגש לאחרונה (נ.ג.ש)
הודגש לאחרונה (ד.ג.ש)
progress bar

שורת התקדמות (שם עצם)

title bar

שורת כותרת (שם עצם)

שורה המופיעה בראש חלון ומציינת בדרך כלל את
שם היישום, שם המסמך הפתוח או מידע נוסף. שורות כותרת של תיבות דו-שיח
מצביעות על הפונקציונליות של תיבת הדו-שיח (לדוגמה: חיפוש, שמירת
קובץ...).
status bar

שורת מצב (שם עצם)

שורה המופיעה בדרך כלל בתחתית החלון של יישומים
מסויימים ומציגה מידע בזמן אמת על מצב התוכנית, מסמכים פתוחים וכו'.
console

שורת פקודה (שם עצם)

מסוף (שם עצם)

menu bar

שורת תפריטים (שם עצם)

FAQ

שו"ת (שם עצם)

נראה שהמושג מספיק נפוץ בקרב דוברי עברית, כדי שלא תהיה
בעיה בתרגום שלו

שאלות ותשובות נפוצות (שם עצם)

לטובת מי שראשי תיבות עושים לו חררה.
release

הוצאה (שם עצם)

כשם קיצור ל"release version". לדוגמה: "the last
release of gcc" - "ההוצאה האחרונה של gcc"

שחרור (שם עצם)

כמו "גרסת שחרור"
chat

שיחה (שם עצם)

גם Conversation

נא להפנים: משמעות המילה Chat היא שיחה.

עצם זה שחברת "תקשורת" בשם "פלא-פון" בחרה לפרסם פרסומת עבור מוצר בשם "פלאפון צ'אט" לא אומר שהאופן בו אנו מתקשרים ומתכתבים צריך להיות ירוד בהתאמה.

ומה באשר לשיחה באמצעות VoIP?
שיחה קולית או שיחת שמע (Voice/Vocal Chat)
method

שיטה (שם עצם)

of a class/object
usage

שימוש (שם עצם)

changes

שינויים (שם עצם)

replication

שכפול (פועל)

clone

שכפל (פועל)

domain

תחום (שם עצם)

שם מתחם (שם עצם)

save

שמירה

שמור

save

שמירה

שמור

audio

שמע (שם עצם)

אודיו (שם עצם)

port

מסוף (שם עצם)

שער

ביחס ל"port" תוכנתי. (SMPT is port 25)

יציאה (שם עצם)

יציאה טורית, יציאה מקבילית. כמובן מתכבנים פה ל"port"
פיזי.

הסבה (פועל)

הסבה של תוכנה לפלטפורמה אחרת
Gateway

שער־גישה (שם עצם)

האם Access Gate, בתוך רשת מקומית (LAN) הולם?

למשל: שער גישה אל הרשת הכלל עולמית.

אנא הביעו את השגותיכם בעניין.
transparent

שקוף (תואר השם)

socket

שקע (שם עצם)

false

שקר (שם עצם)

thread

שרשור (שם עצם)

server

שרת (שם עצם)

X server

שרת X (שם עצם)

33 מילים