כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"b" :: רשימת מילים

Backend

‏מגשר עורפי

הצעות:
‏מגשר עורף
‏מגשר עורפי
מגשר אחורי
background

רקע (שם עצם)

eg. desktop background, text background, etc.
backup

גיבוי (שם עצם)

eg. disk backup, etc.
banner

כרזה (שם עצם)

פרסומת (שם עצם)

bar

סרגל (שם עצם)

batch

אצווה (שם עצם)

בד"כ בהקשר של תהליך לא-מקוון
battery

סוללה (שם עצם)

Bcc

עותק סמוי (שם עצם)

בשליחת דוא"ל
because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

bit

סיבית (שם עצם)

eg, kilo bits per second, etc...
bookmark

סימנייה (שם עצם)

eg, Add to bookmarks, etc.
boot

אתחול (פועל)

eg, computer boot. etc.
border

שוליים (שם עצם)

brightness

בהירות (שם עצם)

browse

לסייר (פועל)

buffer

מאגר (שם עצם)

bug

תקל

המילה בעברית לפי האקדמיה ללשון.

תקלה

באג (שם עצם)

You know, what Windows is full of...
build
bulk

נפח (שם עצם)

bus

אפיק (שם עצם)

eg. Data bus, etc.
button

כפתור (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי
byte

בית (שם עצם)

eg. kilo byte, mega byte, etc.
22 מילים