כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"c" :: רשימת מילים

cache

מטמון (שם עצם)

cache memory -> זיכרון מטמון
cancel

בטל (פועל)

ביטול (פועל)

Cc

עותק (שם עצם)

בשליחת דוא"ל
CD

תקליטור (שם עצם)

כמו כן CD-ROM
certificate

תעודה (שם עצם)

משהו שנותנים לאתר שמצביע על האמינות שלו בכל
הקשור לאבטחה. בדומה ל"תעודת כשרות"...
changelog

יומן שינויים

changes

שינויים (שם עצם)

character device

התקן תווים (שם עצם)

character set

מערכת תוים (שם עצם)

מערך תוים גם מקובל, אבל אז יש סיכוי
לבלבול עם character array.

קידוד (שם עצם)

מערכת הקידוד שבה יש להשתמש לצורך הצגה תקינה של המלל. מערכות קידוד נפוצות:
utf-8
iso8859-8
iso8859-8i
charset

מערך תוים (שם עצם)

קידוד (שם עצם)

מערכת הקידוד שבה יש להשתמש לצורך הצגה תקינה של המלל. מערכות קידוד נפוצות:
utf-8
iso8859-8
iso8859-8i
chat

שיחה (שם עצם)

גם Conversation

נא להפנים: משמעות המילה Chat היא שיחה.

עצם זה שחברת "תקשורת" בשם "פלא-פון" בחרה לפרסם פרסומת עבור מוצר בשם "פלאפון צ'אט" לא אומר שהאופן בו אנו מתקשרים ומתכתבים צריך להיות ירוד בהתאמה.

ומה באשר לשיחה באמצעות VoIP?
שיחה קולית או שיחת שמע (Voice/Vocal Chat)
check box

תיבת סימון (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי
clear

לנקות (פועל)

click

קליק (שם עצם)

clipboard

לוח גזירים

התרגום המילולי והנפוץ של clipboard הוא לוח גזירים.

לוח העריכה (שם עצם)

clone

שכפל (פועל)

closed

נסגר

סגור

cluster

אשכול (שם עצם)

collapse

צמצם (פועל)

צמצם עץ
combo box

תיבה משולבת (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי המשלב בין תיבת טקסט
(text box) ותיבת רשימה נפתחת (drop down box).
פריט כזה קיים למשל בשורת המיקום של מרבית הדפדפנים, ומאפשר לבחור מיקום
מתוך רשימת כתובות שביקרו בהן לאחרונה, או לחלופין להקליד מיקום באופן
ידני.
command

פקודה (שם עצם)

comment

תגובה (שם עצם)

המילה תגובה הינה מאוד נדירה וכמעט ולא צריך לעשות בה שימוש בתרגום של יישומים. המילה תגובה מתאימה ביישום Liferea בו קיימת תמיכה בתגובות המשובצות (embedded) בתוך ערכי הזנות (feed entries).

הערה (שם עצם)

למשל בתויות של קבצי שמע מסוג OGG
compile

הידור (פועל)

compiler -> מהדר, וכן הלאה...
compose

חבר (פועל)

לחבר (פועל)

תרגום יוניסקס
compositor

סדרן (שם עצם)

compression

דחיסה (פועל)

concurrent
configuration

הגדרה (פועל)

למשל: In the next step, you can configure
the background colors >> בשלב הבא יש באפשרותך להגדיר את צבעי
הרקע

תצורה (פועל)

למשל: device configuration >> תצורת
התקנים

הגדרות (פועל)

confirmation

אישור (פועל)

conflicting

סותרים (תואר השם)

console

שורת פקודה (שם עצם)

מסוף (שם עצם)

contact

איש קשר (שם עצם)

context

הקשר (שם עצם)

contribution

תרומה, תרומת השתתפות (שם עצם)

קשה למצוא דרכים אחרות לתרגם את
זה. ההקשר אמור להבדיל את זה מ"donation"
control

לשלוט (פועל)

בקרה (שם עצם)

cookies

עוגיות (שם עצם)

copy

העתק (פועל)

העתקה (פועל)

copyleft

חובות מפיצים (שם עצם)

בדיוק כמו copyleft הוא מביע את ההיפך
מcopyright, זכויות יוצרים. בנוסף הcopyleft גם מהווה מסמך דרישות
ממפיצים, כך שהתרגום מביע גם את מהות הcopyleft
copyright

זכות יוצרים (שם עצם)

core

ליבה (שם עצם)

יש להבדיל בין core - ליבה לבין kernel - גרעין.
core dump

תמונת זיכרון (שם עצם)

מושג בעייתי לתרגום (מיושן מעט), אך הביטוי
הנ"ל מגדיר את המשמעות הנכונה.

הטלת ליבה

CPU

מעבד מרכזי (שם עצם)

המונח המדוייק הינו יע"מ (יחידת עיבוד מרכזית) -
אבל השימוש בו נדיר.

מעבד (שם עצם)

crash

התרסקות (פועל)

Credentials

נתוני התחברות

[login data]
מידע התחברות
נתוני התחברות
פרטי התחברות

http://www.dict.cc/?s=Anmeldedaten
credits

שבחים (שם עצם)

CSS

גיליון סגנון מדורג (שם עצם)

גיליון עיצוב (שם עצם)

cursor

סמן (שם עצם)

custom

מותאם אישית (תואר השם)

cut

גזור (פועל)

גזירה (פועל)

cycle

לעבור במחזוריות (פועל)

50 מילים