כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"d" :: רשימת מילים

daemon

תהליך רקע (שם עצם)

לעתים ניתן לראות שימוש במינוח "תהליך שרות", אם
כי "תהליך רקע" מתאר יותר טוב את מהות התהליך בהתייחס למשתמש (תהליך שרות
אינו בהכרח תהליך רקע...)
dash

מקף (שם עצם)

dashboard

לוח מחוונים (שם עצם)

data

נתונים (שם עצם)

מידע (שם עצם)

database

מסד נתונים (שם עצם)

Debian

דביאן (שם עצם)

הפצת גנו/לינוקס
debug

ניפוי באגים (פועל)

decompression

פריסה (פועל)

פתיחה מכיווץ (פועל)

decoration

קישוט (שם עצם)

default

משתמט (תואר השם)

המילה הזו נשמעת מאוד טוב במקרים רבים ואפשרי לשלבה בהתאם, כמו למשלDefault Applications אל יישומים משתמטים, קרי ישומים שנופלים לקטגוריה תחתונה, למשל במקרים בהם הוסר היישום בו היה נהוג לעשות בו שימוש עד לרגע נתון והיישום המשתמט יהיה זה שיחליפו או שיישום המשתמט (תחתי/סופי) יהיה זה שינוצל במידה ולא צויין יישום מסוים.

הערה: כנראה שצה"ל העדיף לבקש ממיקרוסופט שלא לעשות שימוש במילה שכזו כדי לשמור על הסטראוטיפ :-P

ברירת מחדל (תואר השם)

delay

דיחוי (שם עצם)

delete

מחק (פועל)

מחיקה (פועל)

deploy

להטמיע (פועל)

לפרוש (פועל)

descending

יורד (תואר השם)

desktop

שולחן עבודה (שם עצם)

detect

לגלות (פועל)

development

פיתוח (פועל)

device

התקן (שם עצם)

diagnostics

איבחון (פועל)

dialer

חייגן (שם עצם)

תוכנה שמטרתה להתחבר לספק אינטרנט ע"י חיוג - בד"כ
חשבון חיוג אנלוגי או חשבונות אינטרנט מהיר הדורשים חיוג.
dialog

דו-שיח (שם עצם)

dialog box

תיבת דו-שיח (שם עצם)

dialup account

חשבון חיוג (שם עצם)

סוג התחברות לאינטרנט דרך מודם אנלוגי
differential backup

גיבוי שינוים (שם עצם)

האנגלית אין הגדרה אחידה למלה זו
ועדיף לא להשמבש בה, אבל אם יש להבדיל בן incremental ו-differential אז
אילו ההמלצות
directory

ספריה (שם עצם)

יש להבדיל בין תיקייה (folder) לספרייה
(directory)
disable

נטרול

ללא הפניה מגדרית

בטל (פועל)

disk

דיסק (שם עצם)

בתור דיסק קשיח. אבל אם מדובר על CD Disk - יש לתרגם
כתקליטור.

כונן (שם עצם)

זהו אינו התרגום השכיח. בדרך כלל הכוונה היא לדיסק CD או DVD, אבל לעיתים גם מתכוונים לכונן קשיח, כלומר Hard Disk, ובמקרה כזה יש להשתמש במונח כונן במקום דיסק.
diskette

תקליטון (שם עצם)

display

תצוגה (שם עצם)

distribution

הפצה (שם עצם)

האפשרות השניה, "ערכה" צריכה להשמר לתרגום
kit.
domain

תחום (שם עצם)

שם מתחם (שם עצם)

donation

תרומה (שם עצם)

אין הרבה דרכים אחרות לתרגם את זה, ל"נדבה" יש הקשר
שלילי
drag

גרירה (פועל)

drive

כונן (שם עצם)

כונן תקליטורים, כונן תקליטונים, ולפעמים אפילו כונן
קשיח.
driver

מנהל התקן (שם עצם)

drop down box

תיבת רשימה נפתחת (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי המכיל מספר
ערכים הניתנים לבחירה דרך תיבה שנפתחת בעת לחיצה על הפריט.
DVD

תקליטור DVD (שם עצם)

37 מילים