כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"f" :: רשימת מילים

Fallback

חירום

נסיגה

מפלט

false

שקר (שם עצם)

FAQ

שו"ת (שם עצם)

נראה שהמושג מספיק נפוץ בקרב דוברי עברית, כדי שלא תהיה
בעיה בתרגום שלו

שאלות ותשובות נפוצות (שם עצם)

לטובת מי שראשי תיבות עושים לו חררה.
feature

תכונה (שם עצם)

feed

ערוץ (שם עצם)

ראו Liferea (מאגד חדשות)

ערןץ (שם עצם)

ראו Liferea

הזנה (שם עצם)

ראו Mozilla Firefox
feedback

משוב (שם עצם)

file

קובץ (שם עצם)

file system

מערכת קבצים (שם עצם)

filter

מסנן (שם עצם)

find

למצוא (פועל)

flag

לסמן (פועל)

flash

פלאש (שם עצם)

camera flash = פלאש מצלמה
floppy

תקליטון (שם עצם)

focus

מיקוד (שם עצם)

פוקוס (שם עצם)

folder

תיקייה (שם עצם)

יש להבדיל בין תיקייה (folder) לספרייה
(directory)
font

גופן (שם עצם)

for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

foreground

חזית (שם עצם)

fork

פיצול

במערכת Git
format

לפרמט (פועל)

פורמט (שם עצם)

forwarding

קידום

העברה (פועל)

frame

מסגרת (שם עצם)

free

חופשי (תואר השם)

free speech >> חופש הדיבור

חינם (תואר השם)

יש להבדיל בהתייחסות ל "free software" בין תוכנה
חינמית (מה שנקרא בעולם החלונות freeware) שכאן free מייצג התייחסות
חומרנית, לבין תוכנה חופשית - מינוח המייצג התייחסות אידיאולוגית (חופשי
אינו בהכרח חינם, וחינם אינו בהכרח חופשי!)
free software

תכנה חופשית (שם עצם)

תוכנה חופשית (שם עצם)

פעם זה הופיע כתרגום הרשמי באתר גנו,
אבל מאז נעלם. נחשב התרגום הרשמי
from

מאז

מתוך

מאת

מן

Frontend

מגשר חזיתי

מגשר חזית
מגשר חזיתי
‏מגשר קידמי
FSF

קרן התכנה החופשית

המוסד לתוכנה חופשית (שם עצם)

למרות במדובר בגוף מממן, "הקרן לתוכנה
חופשית" היא אופציה פחות נכונה בגלל שמדובר בfoundation ולא בfund.

קרן התוכנה החופשית (שם עצם)

*הערה: ניתן לכתוב את המילה תוכנה גם בכתיב חסר, כלומר "תכנה".
fuzzy

עמום (תואר השם)

28 מילים