כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"h" :: רשימת מילים

handbook

ספר עזר

משמר את ההתייחסות המקורית ל"ספר", ולא גורם
להתנגשויות מול guide ודומיו. מקובל גם על האקדמיה.
hardcoded

חקוק בקוד (שם עצם)

מוטבע בקוד (שם עצם)

hard disk

כונן קשיח (שם עצם)

דיסק קשיח (שם עצם)

hardware

חמרה (שם עצם)

איות זה נכון על פי כללי האקדמיה.
האיות חומרה גם נפוץ.
hibernate

תרדמת

לישון (פועל)

hide

להסתיר (פועל)

highlight

לסמן (פועל)

hint

רמז (שם עצם)

home directory

ספריית הבית (שם עצם)

hook
horizontal

אופקי (תואר השם)

host

מארח (שם עצם)

השימוש נפוץ בעיקר בצירופים כגון hostname - שם מארח.
Hz

הרץ

13 מילים