כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"i" :: רשימת מילים

icon

איקון (שם עצם)

לפי האקדמיה ללשון העברית. נמצא בשימוש בתרגום גנום. התרגום ל"צלמית" אינו נכון - לא קיימת מילה שכזו בעברית.

סמל (שם עצם)

צלמית (שם עצם)

אמנם זהו התרגום התקני, אבל נדיר לראות שמישהו משתמש בו.
if

אם

בתנאי

כאשר

image file

קובץ דמות (שם עצם)

Imaging

דימות (שם עצם)

מצוי בשימוש בשלט בבית החולים "שיבא תל השומר"
import

ליבא (פועל)

לא ידוע על תרגום מקובל אחר. מקובל גם על האקדמיה.

יבוא (פועל)

incremental backup

גיבוי הדרגתי (שם עצם)

indenting

הזחה (פועל)

index

אינדקס (שם עצם)

indicator

מחוון (שם עצם)

ראו גם: slider
information

מידע (שם עצם)

initialize

לאתחל (פועל)

instance

מופע (שם עצם)

ישנה הסכמה רחבה על התרגום הנ"ל, והוא נמצא כיום כבר
בשימוש.
interface

ממשק* (שם עצם)

| אומרים "מנשק" - אז מה?
|

אומרים ממשק. דבר המונשק או המנשיק, נושק (מלשון נשיקה) אל משהו, כמו פרבולה הנושקת אל הצירים.
המילה מנשק אינה מתאימה למדעי המחשב.

נ.ב. האם אפשר להסדיר גם מערכת תגובות/דיון עבור כל עמוד?

ממשק (שם עצם)

אומרים "מנשק" - אז מה?
internationalization

התאמת שפה (פועל)

מאחר ורוב המשתמשים בשפה העברית לא עושים שימוש בשפות נוספות, הביטוי 'התאמת שפה' הינו הולם ויכול להתאים לשימוש בממשקי תוכנות.

ומה באשר לבינאום?
הנחתי היא שמי שיעשה שימוש בשפה העברית ובנוסף אליה גם בשפה הערבית או כל שפה אחר, סביר יהיה שאותו משתמש יבחר להיות מתודרך לפי הממשק האנגלי.

בינאום (פועל)

ידוע גם כ i18n
internet keywords

מילות מפתח אינטרנטיות

interpreter

מפרש (שם עצם)

introduction

מבוא (שם עצם)

משמר את ההקשר ל"היכרות" ביחס ל"הקדמה" שמתאים
יותר לpreface. מקובל גם על האקדמיה.
invalid

לא חוקי (תואר השם)

IO

קלט/פלט (שם עצם)

IO = Input/Output
IO slave

פרוטוקול (שם עצם)

IRQ

בקשת פסיקה (שם עצם)

item

פריט (שם עצם)

22 מילים