כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"k" :: רשימת מילים

kernel

גרעין (שם עצם)

יש להבדיל בין kernel - גרעין לבין core - ליבה.

קרנל (שם עצם)

התרגום המילולי הוא אכן "גרעין", אך המונח נמצא בשימוש תדיר בהרבה בצורתו הלועזית.
keyboard

מקלדת (שם עצם)

keyboard layout

פריסת מקלדת (שם עצם)

keyword

מילת מפתח (שם עצם)

kHZ

קה״ץ

קילו־הרץ
kind

סוג

6 מילים