כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"l" :: רשימת מילים

label

תווית (שם עצם)

לתייג (פועל)

latency

זמן אחזור

פרק זמן אחזור

Launcher

מפעיל (שם עצם)

layout

פריסה (שם עצם)

סידור (שם עצם)

lightweight

קל משקל (תואר השם)

link

קישור (שם עצם)

לקשר (שם עצם)

list box

תיבת רשימה (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי המכיל רשימה של מספר
ערכים לבחירה.
loading

טעינה (פועל)

local area network

רשת מקומית (שם עצם)

גם LAN
Localization

המקמה

המילה בעברית לפי האקדמיה ללשון.

לוקליזציה (שם עצם)

locking

נעילה (פועל)

log

רישום (שם עצם)

יומן (שם עצם)

login

התחברות (פועל)

יכול להיות גם "כניסה למערכת" או סתם "כניסה".

כניסה (פועל)

כניסה למערכת (פועל)

logout

להתנתק (פועל)

loopback device

התקן לולאה (שם עצם)

15 מילים