כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"m" :: רשימת מילים

mail

דואר (שם עצם)

mailing list

רשימת דיוור (שם עצם)

maintaining

תחזוק (פועל)

Mandriva

מנדריבה (שם עצם)

הפצת גנו/לינוקס
manual

מדריך (שם עצם)

בדרך כלל ניתן על פי ההקשר להבין שלא מדובר באדם.
אפשרויות אחרות נוטות להיות מסורבלות
maroon

ערמוני (תואר השם)

master

ראשי (תואר השם)

media

מדיה (שם עצם)

memo

תזכיר (שם עצם)

memory

זיכרון (שם עצם)

out of memory >> הזיכרון נגמר
menu

תפריט (שם עצם)

menu bar

שורת תפריטים (שם עצם)

merge

מזג (פועל)

message

בשורה (שם עצם)

הודעה (שם עצם)

מסר (שם עצם)

message board

לוח הודעות (שם עצם)

לוח דיון (שם עצם)

פורום (שם עצם)

meta

מטא (תואר השם)

method

שיטה (שם עצם)

of a class/object
MHz

מה״ץ

מגה־הרץ
migrate

להעביר (פועל)

mirror

מראה (שם עצם)

אתרי מראה, וכן הלאה...
mixer

מיקסר (שם עצם)

mode

מצב (שם עצם)

Modified

שונה לאחרונה

שונה לאחרונה (ש.נ.ה)
הונגש לאחרונה (נ.ג.ש)
הודגש לאחרונה (ד.ג.ש)
modifier

מגביל (שם עצם)

module

מודול (שם עצם)

monitor

צג (שם עצם)

עקוב (פועל)

mount

חיבור (פועל)

עגינה (פועל)

- מדובר גם בפקודה במערכות יוניקס / לינוקס, ובמקרה זה אין לתרגם את המונח.

- פעולת העגינה היא הפעולה ש"אומרת" למערכת ההפעלה להצמיד אות של כונן או מיקום מסויים במערכת הקבצים, למכשיר כלשהו כמו כונן קשיח או אפילו קובץ iso.
mouse

עכבר (שם עצם)

music

מוזיקה (שם עצם)

29 מילים