כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"n" :: רשימת מילים

nest

קינן (פועל)

nested loops, etc

קינון (פועל)

node

צומת (שם עצם)

note

הערה (שם עצם)

3 מילים