כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"q" :: רשימת מילים

query

שאילתה (שם עצם)

quit

להפסיק (פועל)

2 מילים