כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"s" :: רשימת מילים

save

שמירה

שמור

scalable

מדורג (תואר השם)

scheduler

מתזמן (שם עצם)

scheme

סכימה (שם עצם)

score

ניקוד (שם עצם)

screen

מסך (שם עצם)

תחלופה הולמת יותר למילה "מרקע"

מרקע (שם עצם)

screenshot

תצלום מסך (שם עצם)

התרגום "צילום מסוך" שגוי
script

תסריט (שם עצם)

scroll bar

פס גלילה (שם עצם)

security

אבטחה (שם עצם)

segmentation

הקטעה (שם עצם)

sensor

חיישן (שם עצם)

server

שרת (שם עצם)

session

סשן (שם עצם)

זהו המונח הרחב יותר לישיבה.

Start a VoIP Session
התחלת ישיבת VoIP

המינוח סשן מבוסס בבורסה, בבתי חולים ואצל עו"ד בישראל.

אני מוכן לשלוח הקלטות מכנס אחרון בו נכחתי לכל מי שמעוניין.

הפעלה (שם עצם)

settings

הגדרות (שם עצם)

setup

כיוונון (שם עצם)

shade

גלילה (פועל)

להצליל (פועל)

מלשון "לעשות צל"
shell

מעטפת (שם עצם)

shortcut

קיצור (שם עצם)

show

להציג (פועל)

shutdown

הפסקה (פועל)

בהקשר של תהליך, למשל shutdown authd >>
הפסקת תהליך הרקע authd

כיבוי (פועל)

בהקשר של מכונה, למשל shutdown computer >>
כיבוי המחשב
sidebar

סרגל צד (שם עצם)

בדיוק כמו סרגל כלים
since

מאז

size

גודל (שם עצם)

slider

מחוון (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי המאפשר לקבוע ערך בטווח מסויים
באמצעות גרירה (לדוגמה, מחוון לקביעת עוצמת הצליל).
socket

שקע (שם עצם)

software

תכנה (שם עצם)

לפי מיזם "גזר" של עמותת המקור המילה software נכתבת בלי האות ו׳, אך המילה ברבים נכתבת עם האות ו׳.

תוכנה (שם עצם)

solid

רצוף (תואר השם)

solid line = קו רצוף
sort

מיון (פועל)

sound

צליל (שם עצם)

space

מקום (שם עצם)

disk space = מקום בדיסק

רווח (שם עצם)

מבחינת "מרווח" ולא רווח כספי
spacing

ריווח (פועל)

specify

לציין (פועל)

spin box

תיבת טווח (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי המאפשר לקבוע ערך בטווח
מסויים באמצעות שני כפתורים, אחד להגדלת הערך ואחר להקטנתו.
splash image

תמונת פתיחה (שם עצם)

splash screen

מצג פתיחה (שם עצם)

spool

הדפסה ברקע (פועל)

רשימת המתנה (פועל)

בדרך כלל הכוונה היא לרשימת העבודות שממתינות לביצוע במדפסת, אבל לא רק.
spreadsheet

גיליון אלקטרוני (שם עצם)

גיליון נתונים (שם עצם)

Stallman, Richard

סטולמן, ריצ'ארד

תעתיקים בעברית לא מנוקדת
צריכים להיעשות עם אותיות אהו"י. ההשמטה של "א" ב"סטולמן" נעשית על סמך
תקדים של תיעתוק שמות ידועים כמו "פיינמן" "בידרמן" וכו'. לא מתרגמים
"סטאלמן" בגלל שעדיף להביע את דרך ההגיה, ולא להצמד לתבניות שיכולות להיות
בעלת משמעות מיוחדת בשפ
standby

סטנדביי (שם עצם)

starting

מפעיל (פועל)

דוגמא: starting authd >> מפעיל את תהליך
הרקע authd.("תהליך הרקע" הוא הרחבה שאינה מחוייבת)
startup

עלייה (שם עצם)

הפעלה (שם עצם)

state

מצב (שם עצם)

status bar

שורת מצב (שם עצם)

שורה המופיעה בדרך כלל בתחתית החלון של יישומים
מסויימים ומציגה מידע בזמן אמת על מצב התוכנית, מסמכים פתוחים וכו'.
stylesheet

גיליון סגנון (שם עצם)

גיליון עיצוב (שם עצם)

subproject

מיזם משנה (שם עצם)

לעתים תת-מיזם, במקרה שעבודה מוגדרת מחולקת
לכמה שלבים (בניגוד למקרה שמיזם חדש נובע ממיזם קיים).
superuser

משתמש-על (שם עצם)

support

תמיכה, תומך (שם עצם)

לא ידוע על פירוש מקובל אחר. מקובל גם על
האקדמיה.
suspend

השהיה (פועל)

לצאת להפסקה (פועל)

swap

החלף (שם עצם)

הֶחְלֵף

תחלופה (שם עצם)

switcher

מעביר (שם עצם)

symbolic link

קישור סמלי (שם עצם)

syntax

תחביר (שם עצם)

system call

קריאת מערכת (שם עצם)

54 מילים