כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"t" :: רשימת מילים

tab

לשונית (שם עצם)

גם התרגום "כרטיסייה" מקובל, אבל "לשונית" הוא תרגום
יותר טוב מעין שהוא מתייחס גם לנתונים השונים וגם לתו הקטן שלוחצים עליו
כדי לראות את הנתונים.
Tacked

נעוץ (תואר הפועל)

tag

תג (שם עצם)

task

משימה (שם עצם)

template

תבנית (שם עצם)

terminal

מסוף (שם עצם)

terminate

להפסיק (פועל)

text

טקסט (שם עצם)

זהו המונח הרחב יותר לתמליל
text box

תיבת טקסט (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי המאפשר הקלדה חופשית של
טקסט.
text editor

עורך תמלילים (שם עצם)

כמו כן, מעבד תמלילים וכן הלאה...

מעבד תמלילים (שם עצם)

thanks to

תודות לכבוד

תודות

theme

מוטיב (שם עצם)

ערכת נושא (שם עצם)

thread

שרשור (שם עצם)

thumbnail

תמונות ציפורן או אגודל (שם עצם)

ראשית, המילה thumbnail הינה מילה לא ראויה כשלעצמה וחבל שזו התבססה במרומות רבים בעולם.
פירושה, כפי הנראה, הוא ציפורן-אגודל ואם היו ממציאים את המילה הזו בעברית אני לא הייתי נותן לגיטימיות לביטוי שכזה.

אי לכך, יש לשלול גם חלופות כגון:
תמונות אגודל
תמונות ציפורן

תרגום יותר טוב: תמונה מוקטנת או תצוגה מקדימה.

דוגמית (שם עצם)

תמונה מוקטנת (שם עצם)

זה תרגום פחות תקני, אבל במקומות רבים הוא גם אמור להסביר על המהות, ולפיכך הוא מתאים יותר.
Thumbnails

תמונות ממוזערות (שם עצם)

tile

הפוך לאריח (פועל)

timeout

פקיעת זמן

הזמן שהוקצב לטעינת תמונה פקע
Timeout loading image

(תם) הזמן המוקצב

לקוח מן http://mozilla.org.il/docs

זמן תפוגה (תואר הפועל)

timer

טיימר (שם עצם)

timestamp

חתימת זמן (שם עצם)

חותמת זמן (שם עצם)

time zone

אזור זמן (שם עצם)

title bar

שורת כותרת (שם עצם)

שורה המופיעה בראש חלון ומציינת בדרך כלל את
שם היישום, שם המסמך הפתוח או מידע נוסף. שורות כותרת של תיבות דו-שיח
מצביעות על הפונקציונליות של תיבת הדו-שיח (לדוגמה: חיפוש, שמירת
קובץ...).
to

עד

לתוך

לכבוד

אל

toggle

להחליף (פועל)

toolbar

סרגל כלים (שם עצם)

toolbox

ערכת כלים (שם עצם)

tooltip

תיבת עזר (שם עצם)

תיבה צצה (שם עצם)

רמז צץ (שם עצם)

לפי האדמיה ללשון העברית
tour

סיור (שם עצם)

transparent

שקוף (תואר השם)

trash

אשפה (שם עצם)

פח הזבל (שם עצם)

true

אמת (שם עצם)

tutorial

ערכת לימוד (שם עצם)

מדריך (שם עצם)

tweak

לשפר (פועל)

type

טיפוס

סוג = Kind

הקלדה (פועל)

סוג (פועל)

33 מילים