כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"u" :: רשימת מילים

Ubuntu

אובונטו (שם עצם)

הפצת גנו/לינוקס
unmount

ניתוק (פועל)

ביטול העגינה (פועל)

ע"ע mount
upgrade

שדרוג (שם עצם)

יכול להיות גם פועל: שדרג וכ'.
upload

להעלות (פועל)

URI

כתובת (שם עצם)

המשתמש לא צריך באמת להכיר ראשי תיבות באנגלית. גם לא
ממש את הפירוש שלהן.
URL

URL (לא לתרגם) (שם עצם)

בעבר השתמשנו ב"כתובת", אבל זה יכול ליהיות מאה
דברים. כולם מכירים את המונח, אז אפשר פשות להשתמש בו.
usage

שימוש (שם עצם)

user agent

זיהוי דפדפן

utility

תוכנית שירות (שם עצם)

9 מילים