כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"v" :: רשימת מילים

validation

אימות (פועל)

וגם, לפעמים "וידוא תוקף", "וידוא תקינות", תלוי
מה מתאים.
value

ערך (שם עצם)

verbose

מרבה מלל (תואר השם)

Version Control

ניהול גרסאות (שם עצם)

vertical

אנכי (תואר השם)

viewer

מציג (שם עצם)

visual

חזותי (תואר השם)

7 מילים