כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"w" :: רשימת מילים

wallpaper

טפט (שם עצם)

warning

אזהרה (שם עצם)

web

רשת (שם עצם)

when

בזמן

מתי

כאשר

widget

יישומון (שם עצם)

פריט (שם עצם)

window

חלון (שם עצם)

window manager

מנהל חלונות (שם עצם)

Windows

חלונות (שם עצם)

יש לשים לב בין המונח עם W גדולה או קטנה. עם W גדולה, הכוונה היא למערכת ההפעלה "חלונות", ולא לחלונות של ממש.
wizard

אשף (שם עצם)

למשל: אשף ההגדרות
worksheet

גיליון עבודה (שם עצם)

workspace

מרחב עבודה (שם עצם)

wrap

לעטוף (פועל)

12 מילים