כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"x" :: רשימת מילים

X server

שרת X (שם עצם)

1 מילים